Rövarekulan är ett naturreservat som bildades 1975. Reservatet ligger i Brååns frodiga dalgång i Höörs kommun i Skåne och erbjuder intressanta botaniska upplevelser och mycket annat spännande. Här hittar vi till exempel vitskråp, en blomma som bara växer i Skåne. Enligt sägnen var platsen förr ett tillhåll för rövare och det är därifrån den ska ha fått sitt fantasieggande namn. Senare anlades här en dansbana och ett nöjesplats men idag är Rövarekulan en fridfull oas omgiven av jordbruksmark. Platsen är ett mysigt utflyktsmål och lämpar sig utomordentligt för promenader.

Växter och djur i naturreservatet

I Rövarekulans naturreservat hittar man olika djur som till exempel rådjur, räv och grävling. Den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan lever i Bråån och på våren leker även stora mängder av paddor här. Vid ån kan man också träffa på häger, strömstare, kungsfiskare och andra fåglar medan skogsduva och svartvit flugsnappare bygger bo i skogen. På våren kan man njuta av bland annat vitsippa och gulsippa. Här finns även Sveriges kanske största bestånd av vitskråp, en flerårig ört som bara förekommer i Skåne. Ramslöken sprider också sin karakteristiska doft och den sällsynta tistelsnyltroten växer också här. Sluttningarna vid åns dalgångar är täckta av lövskog, som domineras av bok.

Gör en utflykt till Rövarekulan

Naturreservatet Rövarekulen i Höörs kommun är ett perfekt utflyktsmål med sina bokskogar och sitt rika växt- och djurliv. Reservatet ligger i Brååns dalgång som kantas av ängar och betesmarker. Skåneleden passerar genom området och över ån leder en gammal stenvalvsbro som restaurerades i början av 60-talet. Vid parkeringen finns en rastplats med bord där man kan njuta av medhavd matsäck. På Länsstyrelsen Skånes hemsida kan du läsa mer om Rövarekulan.

En träspång som leder över vatten

Fram till början av 1970-talet fanns här en festplats med dansbana och servering och här arrangerades också teaterföreställningar och midsommarfiranden. Under en period finns en järnvägsstation i närheten som hette Rövarekulan. Oscar I besökte platsen under sin tid som kronprins, och 1836 reste man en sten till minne av hans besök.

Rövarekulan – ett intressant besöksmål

Rövarekulans naturreservat invigdes 1975 och är väl värt ett besök. Det ligger vid Brååns dalgång i Höörs kommun i Skåne och bjuder på många intressanta naturupplevelser. Dalgångens sluttningar är täckta av bokskog där hålbyggande fågelarter som bland annat skogsduva och svartvit flugsnappare lever. Strömstare, kungsfiskare och häger är andra fåglar man kan få syn på. Här växer vitskråp och den sällsynta tistelsnyltroten, bland många andra spännande växter. Annat av intresse för besökaren är en restaurerad stenvalvsbro, en minnessten över kronprins Oscars besök här, samt självklart en rastplats med bord där man kan äta matsäck eller fika.