I hjärtat av Skåne finner du Höörs kommun där centralorten utgörs av just Höör. Orten har otroligt mycket att erbjuda, bland annat är Höör ett centrum för musik med bland annat en sommaropera, en jazzklubb och en musikskola. I Höör finner man också några av Sveriges största musikaffärer. Så här inför sommaren har kommunen släppt ett sommaraktivitetsprogram som till exempel erbjuder ett kreativt läger i Höör, prova på-paddling med Höörs kanotklubb samt aktiviteten ”sommarboken” på Höörs bibliotek i vilken man får en presentbok efter fem lästa böcker.

Arbetsmarknaden i Höör

Vård, utbildning, handel och bygg är de branscher i vilka flest personer arbetar inom Höörs kommun. Kommunen i sig är den största arbetsgivaren med närmare 1000 anställda. Kommunen jobbar flitigt med att få in arbetslösa på arbetsmarknaden, samtigt som att man också värnar om hjälpa ungdomar att få sitt första arbete. På Drivhuset i Höör kan den som är arbetssökande få hjälp av kompetent personal som kan guida dem vidare, inte bara när det gäller att söka jobb utan även för att söka olika typer av utbildningar. På Drivhuset kan man också få hjälp med att söka praktikplatser, detta på grund av att Drivhuset har god kontakt med näringslivet.

Höör, en kommun med stort engagemang

På Höör kommuns hemsida kan du läsa om de olika delarna av kommunen, du kan också läsa om vad kommunen erbjuder för utbildningsmöjligheter, hur kommunens barnomsorg är utformad samt hur du kan söka hjälp om du behöver extra omsorg och stöd. Höörs kommun har ett stort utbud vad gäller olika typer av aktiviteter, som turist finns det mycket att göra när du besöker Höör.

En bild över fantastiska Skåne!

Föreningslivet i Höörs kommun är livligt och här finns mängder av aktiviteter, framförallt för dig som är ung. I centrala Höör finns också två fritidsgårdar där ungdomar kan mötas och göra kreativa saker tillsammans. Är man mellan 13-20 år och bor i Höörs kommun kan man gå ihop ett gäng och söka pengar till egna aktiviteter.

Höörs kommun, Skånes smultronställe

Höörs kommun ligger nära naturen och storstadsregionen runt Öresund. Ända sedan 1970-talet har kommunens invånarantal ökat stadigt. I kommunen bor totalt cirka 16 000 personer, varav 9000 bor mitt i tätorten Höör. Kommunen satsar friskt på ett aktivt föreningsliv, vård, omsorg, skola och möjligheten att fler personer ska komma ut i arbetslivet. Som ungdom kan man i Höör söka pengar till egna aktiviteter genom kommunens så kallade Pengapåse. Man kan också deltaga i ett antal musikevenemang eller besöka någon av stadens musikaffärer.